Turniej tenisa stołowego klas I i turniej szachowy

AdminAktualności

Turniej tenisa stołowego klas I odbędzie się 04.10.2017 r. (środa) o godz. 16.10 przy sali gimnastycznej.

Turniej szachowy odbędzie się 3 października 2017 r. (wtorek) o godz. 9.00 w auli szkolnej.

Uczniowie biorący udział w turnieju szachowym będą zwolnieni z lekcji. Osoby, które odpadną z turnieju, wracają na zajęcia.

Zgłoszenia przyjmuje pani Ewa Szczerbińska (nauczyciel WF-u) do dnia 02.10.2017 r.