1. Wniosek o duplikat legitymacji

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć potwierdzenie przelewu na kwotę 9 zł
Dane do przelewu:
Adres:
Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku
15-111 Białystok, ul . 1000-lecia Państwa Polskiego 14
Nr konta :
21124011541111001035785629
tytułem:
Wpłata za duplikat legitymacji –  imię i nazwisko ucznia

2. Wniosek o mLegitymację

3. Podanie o zwolnienie z WF

4. Wniosek o wyprawkę szkolną

5. Deklaracja na religię (osoba niepełnoletnia)

6. Deklaracja na religię (osoba pełnoletnia)

7. Wniosek COMPENSA do zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW

8. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć potwierdzenie przelewu na kwotę 26 zł
Dane do przelewu:
Adres:
Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku
15-111 Białystok, ul . 1000-lecia Państwa Polskiego 14
Nr konta :
21124011541111001035785629
tytułem:
Wpłata za duplikat świadectwa –  imię i nazwisko ucznia