UWAGA!

Przystąpienie do egzaminu zawodowego ucznia lub słuchacza kształcącego się wg Formuły 2019 (kwalifikacje trzyliterowe) JEST OBOWIĄZKOWE.
Nieprzystąpienie ucznia lub słuchacza do egzaminu zawodowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie skutkuje nieuzyskaniem przez ucznia lub słuchacza promocji do następnej klasy, na następny semestr lub nieukończeniem szkoły.

1. Komunikat CKE dotyczący harmonogramu egzaminów zawodowych w 2024 r.

2. Kwalifikacje i zawody szkolne (wg podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r. ze zmianami)

3. Terminy złożenia DEKLARACJI przystąpienia do egzaminu zawodowego:

Sesja 1. ZIMOWA 2024 (styczeń-luty 2024 r.)

  • Formuła 2019 – do 15 września 2023 r. w pok. 116
  • Formuła 2017 – do 15 września 2023 r. w pok. 116
  • Formuła 2012 – do 9 września 2023 r. w pok. 116

Sesja 2. LETNIA 2024 (czerwiec-lipiec 2024 r.)

  • Formuła 2019 – do 7 lutego 2024 r. w pok. 116
  • Formuła 2017 – do 7 lutego 2024 r. w pok. 116
  • Formuła 2012 – do 3 lutego 2024 r. w pok. 116

4. Deklaracja do pobrania (uczeń, absolwent)
5. Deklaracja do pobrania (uczestnik KKZ)

6. Komunikat dyrektora CKE z 18 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024:

7. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 6 maja 2022 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024 z aktualizacjami.

8. Informacja dla zdającego o egzaminie:

9. Informacja dotycząca POWTÓRNEGO przystąpienia do egzaminu:

10. INFORMACJE O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO w roku szkolnym 2023-2024:

11. Informatory o egzaminie zawodowym – formuła 2019.

12. Komunikat CKE w sprawie zadań jawnych – egzamin zawodowy – FORMUŁA 2019 – 2024.

13. Komunikat o systemach operacyjnych na egzaminie INF.02 oraz EE.08 – 2024.

14. Możliwości uzyskania dyplomu zawodowego z różnych podstaw programowych szkolnictwa zawodowego i branżowego (powiązania formuł egzaminu 2012, 2017 i 2019).