Plan zajęć KKZ ELE.02 oraz BSII w roku szkolnym 2023/2024 – aktualizacja 21.11.2023 r.

ELE.02. – kwalifikacyjny kurs zawodowy dla pierwszej kwalifikacji dla zawodu technik elektryk. Zawód technik elektryk będą miały osoby z wykształceniem średnim lub średnim branżowym oraz zdane egzaminy z obu kwalifikacji ELE.02. i ELE.05.


ELE.05. – kwalifikacyjny kurs zawodowy realizowany w ramach BS II dla drugiej kwalifikacji dla zawodu technik elektryk. Zawód technik elektryk będą miały osoby z wykształceniem średnim branżowym oraz zdane egzaminy z obu kwalifikacji ELE.02. i ELE.05.

ELM.05. – kwalifikacyjny kurs zawodowy realizowany w ramach BS II dla drugiej kwalifikacji dla zawodu technik elektronik. Zawód technik elektronik będą miały osoby z wykształceniem średnim lub średnim branżowym oraz zdane egzaminy z obu kwalifikacji ELE.02. i ELM.05.

Ważne, dotyczy słuchaczy III semestru BS II:

  • w przypadku nieprzystąpienia do egzaminu zawodowego z kwalifikacji ELE.05./ELM.05. słuchacz BS II nie otrzyma promocji na semestr IV i nie ukończy szkoły.