Plan zajęć KKZ ELE.02, oraz BSII w roku szkolnym 2022/2023

ELE.02.– kwalifikacyjny kurs zawodowy dla pierwszej kwalifikacji dla zawodu technik elektryk. Zawód technik elektryk będą miały osoby z wykształceniem średnim lub średnim branżowym oraz zdane egzaminy z obu kwalifikacji ELE.02. i ELE.05.


ELE.05.– kwalifikacyjny kurs zawodowy realizowany w ramach BS II dla drugiej kwalifikacji dla zawodu technik elektryk. Zawód technik elektryk będą miały osoby z wykształceniem średnim branżowym oraz zdane egzaminy z obu kwalifikacji ELE.02. i ELE.05.

ELM.05.– kwalifikacyjny kurs zawodowy realizowany w ramach BS II dla drugiej kwalifikacji dla zawodu technik elektronik. Zawód technik elektronik będą miały osoby z wykształceniem średnim lub średnim branżowym oraz zdane egzaminy z obu kwalifikacji ELE.02. i ELM.05.

Ważne dot. słuchaczy III semestru BS II:

  • w przypadku nieprzystąpienia do egzaminu zawodowego z kwalifikacji ELE.05./ELM.05. słuchacz BSII nie otrzyma promocji na semestr  IV i nie ukończy szkoły.