Zarząd Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku:
Damian Ciborowski kl. IV ab TEP – przewodniczący
Filip Poliński kl. IV i TEP – zastępca przewodniczącego
Bartosz Łukaszewicz kl. IV ab TEP – skarbnik
Michał Czarnowicz kl. IV f TE – I protokolant
Karolina Zdrodowska kl. II i TE – II protokolant
Hubert Dzieszko kl. IV ab TEP
Dominik Półtorak kl. IV ab TEP
Kinga Aleksandra Makara kl. IV i TEP
Hanna Frączek kl. III i TE
Magdalena Nietupska kl. III i TE
Martyna Sekula kl. III i TE
Róża Prabucka kl. II i TE

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
p. Tomasz Zdanewicz (od 4 XII 2015 r.)
p. Aneta Wołejko (od 7 III 2017 r.)

  1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego 24.02.2022
  2. Regulamin Szczęśliwy Numerek 09.10.2018
  3. Instrukcja uzyskania poręczenia 09.10.2018
  4. Regulamin Bilet Frekwencji 18.11.2019
  5. Regulamin Dnia Elegancji 09.10.2018
  6. Regulamin Kartki Niepytki 09.10.2018