Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
Piotr Michalski kl. III j TE – przewodniczący
Julia Popławska kl. IV k TE – zastępca przewodniczącego
Bartosz Łukaszewicz kl. V ab TEP – skarbnik
Hubert Dzieszko kl. V ab TEP – I protokolant
Kinga Aleksandra Makara kl. V i TEP – II protokolant
Zuzanna Gajek kl. V i TEP
Natalia Turowska kl. V i TEP
Wiktoria Czarniecka kl. III k TE
Damian Gołaszewski kl. III k TE
Bartosz Dojnieko kl. II j TE
Grzegorz Gołub kl. II j TE
Dawid Daniluk kl. I h TE
Tymoteusz Wiśniewski kl. I h TE

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
p. Tomasz Zdanewicz (od 4 XII 2015 r.), sala P05
p. Aneta Wołejko (od 7 III 2017 r.), sala 117A

  1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego 01.09.2022
  2. Regulamin Szczęśliwy Numerek 09.10.2018
  3. Instrukcja uzyskania poręczenia 09.10.2018
  4. Regulamin Bilet Frekwencji 18.11.2019
  5. Regulamin Dnia Elegancji 09.10.2018
  6. Regulamin Kartki Niepytki 09.10.2018