Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
Filip Poliński kl. IV i TEP – przewodniczący
Martyna Sekula kl. III i TE – zastępca przewodniczącego
Bartosz Łukaszewicz kl. IV ab TEP – skarbnik
Gabriel Auchimik kl. IV g TEP – I protokolant
Piotr Michalski kl. II j TE – II protokolant
Damian Ciborowski kl. IV ab TEP
Hubert Dzieszko kl. IV ab TEP
Dominik Półtorak kl. IV ab TEP
Zuzanna Gajek kl. IV i TEP
Kinga Aleksandra Makara kl. IV i TEP
Natalia Turowska kl. IV i TEP
Hanna Frączek kl. III i TE
Julia Popławska kl. III k TE
Jan Żmujdzin kl. II i TE
Wiktoria Jaworowska kl. I k TE
Natalia Trochimczyk kl. I k TE

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
p. Tomasz Zdanewicz (od 4 XII 2015 r.), sala P05
p. Aneta Wołejko (od 7 III 2017 r.), sala 117A

  1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego 01.09.2022
  2. Regulamin Szczęśliwy Numerek 09.10.2018
  3. Instrukcja uzyskania poręczenia 09.10.2018
  4. Regulamin Bilet Frekwencji 18.11.2019
  5. Regulamin Dnia Elegancji 09.10.2018
  6. Regulamin Kartki Niepytki 09.10.2018