Zarząd Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku:

Funkcyjni Zarządu SU:
Damian Ciborowski kl. II ab TEP – przewodniczący
Dawid Sidorowicz kl. III f TE – I zastępca przewodniczącego
Anna Jamiołkowska kl. III i TE – II zastępca przewodniczącego
Bartosz Łukaszewicz kl. II ab TEP – skarbnik
Michał Czarnowicz kl. II f TE – I protokolant
Jakub Laskowski kl. I j TE – II protokolant

Członkowie Zarządu SU:
Jakub Ciborowski kl. III b TE
Patrycja Piskurewicz kl. II f TE
Paweł Łuniewski kl. II j TE
Kinga Aleksandra Makara kl. II i TEP
Filip Poliński kl. II i TEP
Anna Rojkowska kl. II i TEP
Stanisław Brzozowski kl. I j TE
Mateusz Michalczuk kl. I k TE

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
p. Tomasz Zdanewicz (od 4 XII 2015 r.)
p. Aneta Wołejko (od 7 III 2017 r.)

 

  1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego 26.02.2021
  2. Regulamin Szczęśliwy Numerek 09.10.2018
  3. Instrukcja uzyskania poręczenia 09.10.2018
  4. Regulamin Bilet Frekwencji 18.11.2019
  5. Regulamin Dnia Elegancji 09.10.2018
  6. Regulamin Kartki Niepytki 09.10.2018