Informacje dotyczące składania ofert ubezpieczenia NNW uczniów
na rok szkolny 2018/2019.

 

1. Oferty na ubezpieczenie NNW uczniów na rok szkolny 2018/2019 będą przyjmowane do dnia 30 maja 2018 r.

2. Oferty należy przesyłać na:

–  adres e-mail: zse@zse.biaman.pl lub

– pocztą tradycyjną na adres:

Zespół Szkół Elektrycznych
im. prof. Janusza Groszkowskiego
15-111 Białystok
al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14

3. W sprawie ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży na rok szkolny 2018/2019 osobami do kontaktu są:  Małgorzata Markowska i Anna Kownierowicz, kancelaria uczniowska, tel. (85) 651-20-93.

4. Decyzję o wyborze ubezpieczenia NNW uczniów na rok szkolny 2018/2019 podejmie Rada Rodziców przy Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku.