Rekomendacje dotyczące prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ZSE

w roku szkolnym 2022/2023 odpowiadających na potrzeby i zainteresowania uczniów

(na podst. art. 42 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela)

 

Rodzaj zajęć Prowadzący/Opiekun
Zajęcia sportowo – rekreacyjne:
Sekcja piłki nożnej (futsal). Marcin Kasiuk
Sekcja piłki siatkowej. Marcin Brzeski
Sekcja piłki koszykowej. Emilia Łapińska
Sekcja piłki ręcznej. Janusz Szeszko
Sekcja narciarstwa biegowego, sekcja pływacka. Tomasz Łaciński
Sekcja łyżwiarstwa szybkiego, tenis stołowy, szachy. Mariusz Żamojtuk
Sekcja lekkoatletyki. Anna Wolańska, Robert Wajszczuk
Sekcja siatkówki plażowej. Sebastian Romańczuk
Sekcja samoobrony. Wojciech Zdanuczyk
Inne zajęcia sportowo-rekreacyjne nauczyciele wychowania fizycznego – w zależności od potrzeb i zainteresowania uczniów
Inna zajęcia i koła zainteresowań w ZSE:
Szkolna Orkiestra Dęta. dyrygent: Leszek Szymczukiewicz instruktor: Bernard Niezgoda, Wojciech Bronakowski
Szkolne Koło Caritas. Bogumił Dziedziul
Rada Młodzieżowa Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Anna Rutkowska
Funclub Jagiellonii Elektryk. Anna Rutkowska, Wiesław Gabrel
Propozycje zajęć w ramach grantów:
Koło informatyczne w ramach Centrum Mistrzostwa Informatycznego (grant). Rafał Michałowski, Przemysław Sienkiewicz

 

Planowane rodzaje zajęć pozalekcyjnych oraz kół zainteresowań w roku szkolnym 2022/2023 w ramach realizacji projektu „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji”

 

Nazwa zajęć/koła zainteresowań Planowana ilość Klasa
ECDL   –   kursy   i    szkolenia   specjalistyczne              potwierdzane certyfikatami zewnętrznymi – organizacja i realizacja. 6 gr. x 24 godz. t. inf. x 10 os. 4 gr. x 36 godz. t. el. x 10 os.
Matematyka w branży. po 2 gr. x 30 godz. x 10 os.

(t. elektryk, t. elektronik, t. teleinformatyk, t. informatyk, t. progr., t. grafiki i poligrafii cyfr.)

1/2
Matematyka w pracy zawodowej. 3 gr. x 30 godz. x 10 os. 3
Matematyka – zajęcia przygotowujące do matury – („E-matura”

– projekt innowacyjny).

10 gr. x 30 godz. x 10 os. 4/5
Kursy przygotowujące do studiów we współpracy z uczelniami wyższymi i pracodawcami. 4 gr. x 20 godz. x 10 os. 3/4/5
Informatyka – zajęcia przygotowujące do matury. 4 gr. x 20 godz. x 10 os. 3/4/5
Języki obce – zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej. 4 gr. x 30 godz. x 10 os. 4/5
 

 

Język obcy w branży i biznesie.

4 gr. j. ang. w biznesie x 30 godz. x 10 os. 2 gr. j. niem. w biznesie x 30 godz. x10 os. 1 gr. j. ros. w biznesie x 30 godz. x 10 os.

4 gr j. ang. w branży elektryczno-elektronicznej x 30 godz. x 10 os.

4 gr. j. ang w branży inform. x 30 godz. x 10 os. 2 gr. j. niem. branży elektryczno-elektronicznej x 30 godz. x 10 os.

 

 

 

2/3/4

Język angielski – przygotowanie do uzyskania certyfikatu TOEIC wraz z egzaminem. 2 gr. x 20 godz. x 10 os. 3/4/5
ZAJĘCIA       PRZYGOTOWUJĄCE       DO                        OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH I ZAWODOWYCH. 10 gr. x 30 godz. x 4 os.
Kursy Młody przedsiębiorca w branży wg. programu nauczania

„Być przedsiębiorczym – nauka przez działanie”

po 3 gr. x 10 godz. (t. elektryk, t. elektronik,

t. teleinf., t. programista, t. grafik) 6 gr. x 10 godz. (t. inf)

Nowe formy zajęć i aktywności kształtujące kompetencje kluczowe – także związane z ekspresją kulturalną, językami obcymi, kompetencjami społecznymi (np.: koło teatralne, muzyczne, wokalne, plastyczne, fotograficzne itp.).  

 

5 gr. x 20 godz. x 10 os.

Warsztaty   rozwijające   umiejętności   interpersonalne                    m.in. z zakresu autoprezentacji, budowania relacji oraz komunikacji. 5 gr. x 10 godz. x 10 os. (przygotowanie do praktyk/procesu rekrutacji) 3/4/5
SZKOLNE PROJEKTY BADAWCZE. 10 gr. x 30 godz. x 4 os.
Koło naukowe IOT przy ZSE we współpracy z Kołem IO PB. 30 godz./rok
Zajęcia wyrównawcze z matematyki. 10 gr. x 30 godz. x 10 os. 1
Zajęcia wyrównawcze z fizyki. 2/2/2 gr. x 30 godz. x 10 os. 2/3/4
Zajęcia grupowe z poradnictwa edukacyjno-zawodowego. 55 gr. x 6 godz. 3/2/1
Indywidualne poradnictwo edukacyjno-zawodowe. 1 godz. x 800 os.

po zajęciach grupowych – opracowanie IPD

3/2/1
Zajęcia dla uczniów w zakresie dalszego kierunku rozwoju. 10 gr. x 4 godz. x 10 os.
Warsztaty techniczne. 6 gr. x 4 godz. x 10 os. 1/2

 

 

Zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z przedmiotów zawodowych przygotowujące uczniów do udziału w ogólnopolskich olimpiadach technicznych, m. in.:

Olimpiada Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce „EDU-ELEKTRA” Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Olimpiada Wiedzy Technicznej

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Zajęcia przygotowujące do poszczególnych olimpiad prowadzi zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych, którego koordynatorami są mgr inż. Ryszard Omieliańczyk, mgr inż. Tomasz Mikołajuk oraz mgr inż. Piotr Golonko.

W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski, do którego zapraszamy wszystkich chętnych i kreatywnych uczniów naszej szkoły. Opiekunami Samorządu są:

Pan Tomasz Zdanewicz – nauczyciel historii, wos i geografii Pani Aneta Wołejko – nauczyciel j. angielskiego

– wspomagają pedagodzy oraz wychowawcy klas.

Ponadto w ramach dodatkowych zajęć uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach wyrównujących   szanse    edukacyjne    jak    i    rozwijać    swoje    umiejętności    z poszczególnych   zajęć,   uczestniczyć   w zajęciach    językowych,   wycieczkach i innych formach w zależności od zgłaszanych potrzeb i zainteresowań.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

O szczegóły uczestnictwa i terminy spotkań proszę pytać bezpośrednio u opiekunów poszczególnych sekcji i kół.