Udział uczniów w Marszu Żywej Pamięci

AdminAktualności

W dniu 8 września 2017 r. uczniowie kl. II eT pod opieką wychowawczyni p. Zuzanny Czarneckiej wzięli udział w XVII Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru „Ojczyzna w naszych sercach i pamięci” pod honorowym patronatem Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W uroczystych obchodach uczestniczył także Poczet Sztandarowy naszej szkoły pod opieką p. Andrzeja Szulca.

Przemarsz od Pomnika Katyńskiego do kościoła pw. Ducha Świętego w Białymstoku objął ulice: Świętojańską, Branickiego i Piastowską. W kościele Mszę Św. celebrował JE abp Edward Ozorowski. Po Eucharystii odbyły się uroczystości przy Grobie Nieznanego Sybiraka.