Udział uczniów w Programie „filharmonia/ostrożnie wciąga!!!”

AdminAktualności

Uczniowie naszej szkoły w tym roku szkolnym biorą udział w Programie „filharmonia/ostrożnie wciąga!!!”. Opera i Filharmonia Podlaska oferuje bezpłatny udział w 20 koncertach w sezonie koncertowych 2017/2018. Koszty biletów pokrywa Instytut Muzyki I Tańca. Dla najbardziej aktywnych uczestników programu przygotowane są niespodzianki. Opiekunami maturzystów z ramienia szkoły są Dorota Gierałtowska i Anna Rutkowska.

W dniu 17 listopada 2017 r. 17 uczniów z klas: IV a, IV c, IV e, IV h uczestniczyło w uroczystej inauguracji Programu w Sali koncertowej przy ul. Podleśnej 2. Maturzyści uzyskali niezbędne informacje dotyczące Programu, a także dowiedzieli się o bezpłatnej aplikacji mobilnej Orkiestrownik, będącej nowoczesnym przewodnikiem po muzyce klasycznej. Zapoznali się ponadto ze specyfiką pracy dyrygenta i muzyka, biorąc udział w otwartej próbie orkiestry. Wysłuchali oryginalnej symfonii romantycznej XIX-wiecznego francuskiego kompozytora Hectora Berlioza.

Podczas spotkania inaugurującego Program opiekę nad uczniami sprawowały Alina Grycuk-Gruszewska i Anna Rutkowska.