Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

RedaktorAktualności

Dyrekcja i nauczyciele

W dniu 2 września 2019 r. uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/2020. Uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku serdecznie przywitała Pani Dyrektor Anna Niczyporuk. Młodzież została poinformowana między innymi o licznych osiągnięciach naukowych, artystycznych i sportowych uczniów szkoły, a także o bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych w postaci: sekcji sportowych, zajęć prowadzonych w ramach Klubu Młodzieżowego, innych zajęć i kół zainteresowań, zajęć rozwijających wiedzę i umiejętności z przedmiotów zawodowych, przygotowujących uczniów do udziału w ogólnopolskich olimpiadach technicznych. Akademii towarzyszyła niezawodna Młodzieżowa Orkiestra Dęta ZSE w Białymstoku pod batutą Stanisława Krucińskiego, która zaprezentowała swoje umiejętności w krótkim koncercie okolicznościowym. Po zakończonej uroczystości młodzież wraz z wychowawcami udała się na spotkanie do sal

lekcyjnych.