Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

RedaktorAktualności

logo ZSE

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się w dniu 4 września 2023 r., zgodnie z następującym harmonogramem:

1. godz. 8:45 – 9:00 – zbiórka i ustawienie klas pierwszych technikum oraz BS I na placu przed budynkiem szkoły (przy złej pogodzie w auli lub sali gimnastycznej); 
 godz. 9:00 – 9:45 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 23/24; 
 godz. 9:45 – 10:30 – spotkanie wychowawców klas 1. z uczniami w salach lekcyjnych; 
2. godz. 11:00; 12:00* – spotkanie wychowawców wszystkich pozostałych klas w salach lekcyjnych; * 3 FT, 5 FTp, 5 JTp 
3. godz. 15:00 – spotkanie słuchaczy Branżowej Szkoły II stopnia (aula szkolna).