Warsztaty metodyczne z języka angielskiego

RedaktorAktualności

Nauczyciele podczas zajęć

29 listopada w ramach konkursu „IT In English” odbyły się w naszej szkole warsztaty metodyczne pt. „Myślenie krytyczne na lekcjach języka angielskiego”, które poprowadziła Katarzyna Walendziuk, anglistka Zespołu Szkół Elektrycznych. W spotkaniu udział wzięło 11 nauczycieli, którzy przyjechali do nas ze swoimi uczniami – uczestnikami konkursu. Byli wśród nich reprezentanci kilku białostockich szkół średnich takich jak: Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Geodezyjno-Budowlanych, Zespół Szkół Rolniczych, Zespół Szkół Ekonomicznych czy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Gościliśmy również nauczycieli z innych miast województwa: z Bielska Podlaskiego, Zambrowa, Wysokiego Mazowieckiego czy Suwałk.

Warsztaty dotyczyły jednej z najważniejszych umiejętności, jaką powinni posiąść uczniowie, a która wpisana jest w podstawę programową wszystkich przedmiotów – myślenia krytycznego. W czasie szkolenia uczestnikom zaproponowano kilka pomysłów na pracę podczas lekcji języka angielskiego, ukierunkowaną na kształtowanie tej właśnie umiejętności. Oparte one były na czytaniu i słuchaniu ze zrozumieniem. Zawierały elementy mediacji językowej oraz przetwarzania tekstu. Wszystkie wymagały kooperacji, a także kreatywnego podejścia do zagadnienia.

Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze współpracy, a uczestniczący w nich nauczyciele chętnie angażowali się w zaproponowane zadania. Mamy nadzieję, że w ich przekonaniu był to dobrze spędzony czas i zapraszamy za rok. Postaramy się, by temat następnego spotkania był również ciekawy i przydatny w naszej codziennej pracy.