Kolorowy Dzień Elegancji w ZSE

RedaktorAktualności

Pragniemy poinformować, iż Zarząd SU w porozumieniu z p. Dyrektor szkoły ogłasza dzień 1 czerwca 2021 r. kolorowo – wesołym Dniem Elegancji w ZSE. Tego dnia wystarczy, aby ubiór uczennicy/ucznia zawierał 4 różne kolory by mogła/mógł skorzystać z tego przywileju.

Oczywiście to nie koniec zabaw i atrakcji. Dla najoryginalniejszych i śmiesznych kreacji Zarząd SU przygotował konkretne nagrody w postaci kartek niepytek, które będzie można wykorzystać do końca roku szkolnego.

Dodatkowo, będzie można odkryć w sobie dziecko i wykorzystując kolorową kredę zostawić po sobie kolorowo – wesoły ślad na placu przed szkołą. Za najciekawsze projekty będzie można otrzymać słodkości. Niestety liczba fantów jest ograniczona, kto pierwszy ten lepszy.

Aby ożywić ciężki czas pandemii, zapraszamy wszystkich i dużych (dyrekcja szkoły, nauczyciele, pracownicy administracyjni), i małych (uczennice i uczniowie) do wspólnej zabawy. Dzień Elegancji, nie zwalnia z noszenia maseczek.
Z pozdrowieniami
Zarząd i Opiekunowie SU

Ps. Tak dla przypomnienia 🙂
Regulamin Dnia Elegancji w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
1. Dzień Elegancji jest przedsięwzięciem wprowadzonym przez Zarząd Samorządu
Uczniowskiego Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku.
2. Klasa, w której będzie 80 % uczniów ubranych elegancko może skorzystać z przywileju Dnia Elegancji. (co najmniej koszula)
3. Dzień Elegancji zwalnia uczniów z odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek oraz odrobienia zadania domowego, chyba że zostało zadane z tygodniowym lub dłuższym wyprzedzeniem. Ten dzień powinien być dla klasy dniem bez ocen niedostatecznych.
4. Uczniowie w Dniu Elegancji mogą, ale nie muszą skorzystać z tego przywileju.
5. Uczniowie mają obowiązek pisać zapowiedziane prace klasowe i sprawdziany, są zobowiązani do aktywnego udziału w lekcji.
6. Uczniowie posiadający przywilej Dnia Elegancji są zobowiązani do przestrzegania Statutu Szkoły. Dzień Elegancji nie chroni od uwag za złe zachowanie; w przypadku łamania zapisów Statutu Szkoły – nie chroni także od odpowiedzi ustnej.
7. Dzień Elegancji może zostać przerwany jedynie na wniosek Dyrektora szkoły.
8. Dzień Elegancji ustala Zarząd Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.