Wizyta w Muzeum Pamięci Sybiru

RedaktorAktualności

Wizyta w Muzeum Pamięci Sybiru

28 kwietnia uczniowie klasy I kT wraz z wychowawczynią udali się do Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Jest to miejsce szczególne, ponieważ upamiętniono w nim historie Polaków zesłanych i deportowanych w głąb Rosji. Zawiera m.in. portrety Sybiraków z całego świata, którzy przeżyli gehennę, a także ich dzieci i wnuków.

Oglądając kolejne ekspozycje, młodzież prześledziła losy, cierpienie i walkę o przetrwanie niewinnych ludzi, skazanych na tułaczkę. Zobaczyła liczne przedmioty, towarzyszące zesłańcom, przybliżające ten okrutny czas.

Muzeum Pamięci Sybiru ulokowane jest w jednym z przedwojennych magazynów wojskowych, bezpośrednio przylegającym do bocznicy kolejowej dawnego Dworca Poleskiego. Rolę bramy, przez którą zwiedzający wchodzą na wystawę, pełni oryginalny rosyjski wagon towarowy, będący symbolem tamtych dramatycznych chwil.

Po tej poruszającej lekcji historii młodzież udała się do kręgielni Kula-Hula, gdzie w miłej atmosferze oddała się rozgrywkom sportowym. Wspólna zabawa sprzyjała integracji, a czas upłynął zdecydowanie zbyt szybko.