Wyniki Szkolnego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej

RedaktorAktualności

Wystąpienie posła do PE Tomasza Frankowskiego

Uroczyste ogłoszenie wyników Szkolnego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku odbyło się 28 kwietnia 2023 r. w kinie Elektryk.

W spotkaniu uczestniczyli goście: Pan Tomasz Frankowski – poseł do Parlamentu Europejskiego, Pani Urszula Leszczyńska-Piskorz i Pan Piotr Makowski – asystenci krajowi Biura Pana Tomasza Frankowskiego oraz Pani Anna Niczyporuk – Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku, uczniowie klasy 4 fpT i młodzież wyróżniona w konkursie.

Konkurs był dwuetapowy. Do pierwszego etapu zgłosiło się 54 uczniów, a przystąpiło 47. Pierwszy etap, polegający na rozwiązaniu tradycyjnego testu składającego się z 40 pytań otwartych i zamkniętych, odbył się 13 kwietnia 2023 r., drugi natomiast 20 kwietnia 2023 r. W drugim etapie wzięło udział 16 uczniów. Uczestnicy drugiego etapu mieli za zadanie rozwiązać test elektroniczny złożony z 20 pytań otwartych i zamkniętych.

Jury konkursu w składzie: Pani Magdalena Olesiuk, Pani Anna Rutkowska, Pan Janusz Szeszko oraz Pan Tomasz Zdanewicz wyłoniło zwycięzców. Oto wyniki:

 1. Mateusz Maciej Jasielczuk, kl. 4 fpt.
 2. Daniel Filipowicz, kl. 3 ht.
 3. Piotr Kosakowski, kl. 4 abt.
 4. Michał Sawicki, kl. 1 adt.
 5. Jakub Cackowski, kl. 1 ht.
 6. Stanisław Kulesza, kl. 1 adt.
 7. Eliza Chenclewska, kl. 1 it.
 8. Hubert Rogalewski, kl. 2 ft.
 9. Hubert Milewski, kl. 3 ct.
 10. Wiktoria Jacewicz, kl. 1 it.
 11. Eryk Kmita, kl. 4 ept.
 12. Agnieszka Błoszyńska, kl. 1 it.
 13. Filip Młynek, kl. 4 it.
 14. Gabriela Strociak, kl. 4 ipt.
 15. Kacper Samojło, kl. 2 jt.
 16. Michał Seliwanów, kl. 2 jt.

Dziękujemy Gościom za przybycie do naszej szkoły, a Panu Tomaszowi Frankowskiemu za ufundowanie nagrody głównej – atrakcyjnego wyjazdu studyjnego do Parlamentu Europejskiego w dniach 3-7 VI 2023 r. – dla pięciu uczniów z największą liczbą punktów oraz nagród rzeczowych dla pozostałych osób wyróżnionych w konkursie.

Składamy także podziękowanie osobom zaangażowanym w organizację konkursu: Panu Tomaszowi Zdanewiczowi – konsultantowi merytorycznemu i jednocześnie członkowi jury oraz Panu Mariuszowi Gryszce – asystentowi informatycznemu.

Organizatorzy konkursu: Pani Magdalena Olesiuk, Pani Anna Rutkowska oraz Pan Janusz Szeszko