Wyprawka szkolna 2017 – dofinansowanie do podręczników

AdminAktualności

Wyprawka szkolna 2017 – dofinansowanie do podręczników

Dotyczy:
– uczniów niepełnosprawnych wszystkich klas posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, bez względu na kryterium dochodowe.

Szczegółowe informacje dotyczące tego programu oraz wzór wniosku do pobrania u p. Anny Kownierowicz w kancelarii uczniowskiej w pokoju P16.

W przypadku przyznania dofinansowania zwrot kosztów zakupu odbywa się na podstawie dowodu zakupu do wysokości wskazanej wartości pomocy.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków
– 8 września 2017 r. w p. P16.

Stypendium szkolne na rok 2017/2018

Dotyczy:
– uczniów zamieszkujących na stałe w Białymstoku, spełniających kryterium dochodowe tj. 514 zł. netto miesięcznie na jedną osobę w rodzinie (dochód netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku).

Szczegółowe informacje dotyczące tego programu oraz wzór wniosku do pobrania u p. Anny Kownierowicz w kancelarii uczniowskiej w pokoju P16 lub na stronie internetowej http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-szkolne.html

Nieprzekraczalny termin składania wniosków
– 15 września 2017 r. w p. P16.