XXIII edycja Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Euroelektra

RedaktorAktualności

Dnia 11 marca 2021 r. odbyły się w naszej szkole eliminacje okręgowe XXIII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Euroelektra. W zawodach rozgrywanych w trzech grupach zawodowych: elektryk, elektronik, teleinformatyk wzięło udział 12 uczestników. Naszą szkołę reprezentowało 8 uczniów: 6 elektroników i po jednym elektryku i teleinformatyku. W Komisji zasiadali przedstawiciele Politechniki Białostockiej, nauczyciele ZSE i ZSM w Białymstoku. Finał Olimpiady rozegrany zostanie 20 kwietnia, na Uniwersytecie Technologicznym w Bydgoszczy.