Głosowanie w dniach 1-15 października 2021 r.

RKAktualności

Budżet Obywatelski

Zgłoszone przez nas projekty:
O38   Winda szklana przejściowa z wejściem zewnętrznym (Projekt dotyczy dobudowy do budynku Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku zewnętrznej windy przejściowej łączącej 5 kondygnacji).
O57   Elektryk – feel good 2 (Projekt Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku zakłada modernizację łazienek oraz reorganizację terenu zielonego: ustawienie altany ogrodowej, obiektów małej architektury oraz zakup sprzętu nagłośnieniowego).

Głosować można w jednej z dwóch form – elektronicznie lub papierowo.

Interaktywna karta do głosowania dostępna jest na stronie www.bialystok.pl. oraz  cas.bialystok.pl. Podając ten sam adres e-mail może zagłosować 5 osób.
Pamiętaj: aby głos był ważny należy  potwierdzić  głosowanie poprzez „kliknięcie” w link, który otrzymasz na podany przez siebie adres e-mail.

Wypełniając papierową kartę do głosowania można zagłosować w następujących punktach:

  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1,
  • w siedzibie Departamentu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. J.K. Branickiego 3/5;
  • w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. św. Rocha 3;
  • w mobilnym punkcie do głosowania na Rynku Kościuszki (w piątki 1 i 8 października w godz. 11.00-17.00 oraz w niedziele 3 i 10 października w godz. 12.00-16.00).

Na projekty mogą zagłosować osoby zamieszkałe w Białymstoku. W przypadku, gdy głosującym jest osoba małoletnia wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego (zgoda znajduje się na odwrocie papierowej karty do głosowania, a w przypadku elektronicznej karty – po wpisaniu wieku poniżej 18 r. ż. automatycznie pojawi się rubryka do wypełnienia przez rodzica/opiekuna prawnego).

Jedna osoba może zagłosować na maksymalnie 4 projekty z dowolnej kategorii.