Zajęcia integracyjne klasy I hT w PPKS MONAR

RedaktorAktualności

Zajęcia integracyjne klasy I hT w PPKS MONAR

12 września 2022 r. w ramach realizacji zadań z programu wychowawczo-profilaktycznego klasa I hT wraz z wychowawczynią mgr Renatą Ostapczuk wzięła udział w zajęciach integracyjnych w Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej Stowarzyszenia MONAR.

Specjaliści socjoterapii i psychoedukacji przeprowadzili spotkanie mające na celu poznanie osobowości uczniów oraz integrację zespołu klasowego. Zaproponowane i przeprowadzone gry i zabawy wymagały współpracy oraz kreatywności każdego z uczestników. Podczas zajęć był czas na rozmowy i zadawanie pytań, dzięki którym młodzież wraz z wychowawcą mogli się poznać i dowiedzieć więcej o sobie.