Zakończenie projektu pt.: „Technicy i nauczyciele ZSE na arenie międzynarodowej”

AdministratorAktualności

Projekt „Technicy i nauczyciele ZSE na arenie międzynarodowej”, umowa nr: 2017-1-PL01-KA102-036958, został zakończony 31 maja 20129 roku. Otrzymane dofinansowanie pozwoliło 42 uczniom na  odbycie dwutygodniowych praktyk zawodowych w Portugalii i w Hiszpanii. Uczestnikami projektu byli uczniowie klas III TE, w zawodach technik: informatyk, teleinformatyk, elektryk, elektronik oraz  t. cyfrowych procesów graficznych.

W zrealizowanym projekcie udało się zrealizować wszystkie założenia związane z realizacją mobilności. Przyszli technicy zdobyli umiejętności z zakresu kwalifikacji wyodrębnionych w ich zawodach. Zwiększyła się ich atrakcyjność na rynku pracy.  Wzrosły kompetencje zawodowe uczniów oraz stopień przejrzystości i uznawalności ich kwalifikacji. Działania projektowe pozwoliły uczestnikom wykazać się własną sprawnością, uwierzyć w siebie, przekonać do bycia przedsiębiorczym. Udział w projekcie posłużył osobistemu rozwojowi uczniów,  pobudził ich  ciekawości świata,  wykształcił postawy elastyczności; uczył tolerancji, komunikatywności, umiejętności rozwiązywania problemów. Jego celem było również otwarcie uczestników na nowe doświadczenia, zwiększenie motywacji do dalszej nauki, wzmocnienie i rozbudzenie potencjał naukowego  i osobowościowego. Koncepcja projektu zakładała doskonalenie znajomości języków obcych hiszpańskiego oraz portugalskiego i posługiwanie się językiem angielskim zawodowym.

Zdecydowana większość uczniów doceniła możliwość odbycia praktyk zawodowych w ramach projektu. Uważają, ze wiele się nauczyli. Mogli zastosować zdobytą w szkole wiedzę teoretyczną
w praktyce. Poznali zasady pracy w środowisku międzynarodowym, poszerzyli swoje kompetencje społeczne. Sprawdzili swoje kompetencje zawodowe i językowe. Projekt wykreował u uczestników postawy zawodowo-mobilne, dzięki którym może zwiększyć się motywacja uczniów do poszukiwania pracy na rynkach międzynarodowych.

Uczestnicy mobilności oprócz umiejętności zawodowych przewidzianych w programie praktyk zawodowych nabyli dodatkowych umiejętności.  Oto co wykonywali podczas praktyk i czego się nauczyli podczas mobilności.

„Poznałem nowe metody naprawy oraz modyfikowania komputerów osobistych oraz podzespołów komputerowych i urządzeń peryferyjnych”.

„Proste czynności wykonywane w serwisie takie jak demontaż, szukanie usterek, sprawdzanie poprawności działania różnych układów, lecz dające cenne doświadczenie, wiedza praktyczna na temat rzeczy, które już znałem w teorii, kontakty z innymi ludźmi, rozmowa w innym języku i poznanie innej kultury”.

„Montaż instalacji elektrycznej, obsługa elektronarzędzi”.

„Naprawa urządzeń rtv np. telewizory , odtwarzacze dvd cd , magnetofony. Podczas stażu nauczyłem się rozpoznawać oraz diagnozować miejsce usterki w wyżej wymienionych urządzeniach następnie naprawiałem je pod okiem opiekuna. Wzbogaciłem o wiele słów język angielski , poznałem zasady życia zagranicznego”.

„Czynności: serwis, naprawa, instalacja oprogramowania w cyfrowych urządzeniach elektronicznych. Zdobyte kompetencje: organizacja pracy, komunikacja z współpracownikami, wiedza o konstrukcji i zasadach działania wielu urządzeń. Kluczowe doświadczenia: lot samolotem, wycieczka łodzią, wrażenie, że już nigdy mnie nic w życiu nie zdziwi po doznanych doświadczeniach”.

 

„Demontaż, serwis, wymiana podzespołów i testy urządzeń; umiejętności komunikacji z innymi, poznanie metodologii wykrywania uszkodzeń w obwodach elektronicznych i elektrycznych. Doświadczenie wyniesione: współpraca z innymi w grupie, użytkowanie języka obcego w sytuacjach codziennych”.

„Grawerowanie laserem,  nauka wykonywania pin-up’ów, wykańczanie druków (wycinanie, złamywanie, składanie)”.

„Bigowanie,  cięcie nożem kołowym,  składanie, laminowanie,  nanoszenie termotransferów na odzież,  robienie przypinek”.

„Instalacja i konfiguracja oprogramowania użytkowego na komputerach, demontaż komputerów, budowa serwera, szafy serwerowej, sprawdzanie kabli internetowych testerem, montaż telefonów VOiP;”.

„Zakładanie instalacji elektrycznych (gniazda elektryczne, lampy oświetleniowe, gniazda telekomunikacyjne), praca w zespole wielonarodowym, -doskonalenie języka obcego (angielski, hiszpański), doświadczenie typowo zawodowe”.