ZSE z nowoczesnymi komputerami na Targach Kwalifikacji Przyszłości

RKAktualności, Nowy Wymiar Edukacji

Zdjęcie przedstawia stoisko ZSE na Targach Kwalifikacji Przyszłości

Dnia 12 grudnia 2022 roku w budynku Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej odbyła się konferencja zawodowa ,,Kształcenie zawodowe przyszłości”, a w Centrum Nowoczesnego Kształcenia – Targi Kwalifikacji Przyszłości.

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego miał na tychże targach stoisko, które chętnie odwiedzali zarówno dorośli, jak i uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Każdy z ciekawością obejrzał nowoczesne komputery zakupione z projektu „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. To na tak nowoczesnym sprzęcie kształcimy uczniów cyfrowych zawodów naszej szkoły. Zainteresowanie zwiedzających wzbudziły również roboty zbudowane z zestawu Lego Mindstorms oraz zaprogramowane przez uczniów naszej szkoły.

Udział w tragach był doskonałą okazją do promocji naszych zawodów!