Polskie filmy fabularne, dokumentalne i animowane z serii „Filmoteka Szkolna”, dostępne w bibliotece szkolnej na płytach DVD:

 1. KINO MYŚLI:
  • „Struktura kryształu” reż. Krzysztof Zanussi
  • „Tango” real. Zbigniew Rybczyński
 2. MORALNOŚĆ KAMERY:
  • „ Z punktu widzenia nocnego portiera” reż. Krzysztof Kieślowski
  • „ Nienormalni” reż. Jacek Bławut
 3. OBSERWACJE CODZIENNOŚCI:
  • „Cześć Tereska” reż. Robert Gliński
  • „Rodzina człowiecza” real. Władysław Lesicki
 4. KADRY PAMIĘCI:
  • „ Jak być kochaną” reż. Wojciech Jerzy Hass
  • „…Portret własny” real. Jacek Skalski
 5. OBRAZY MAGICZNE:
  • „Historia kina w Popielawach” reż. Jan Jakub Kolski
  • „Oczy uroczne” reż. Piotr Szulkin
 6. FILMOWE PRZYPOWIEŚCI:
  • „Żywot Mateusza” reż. Witold Leszczyński
  • „Schody” real. Stefan Schabenbeck
 7. SIŁA SYMBOLU:
  • „Popiół i diament” reż. Andrzej Wajda
  • „Krótka historia jednej tablicy” reż. Feliks Falk
  • „Chleb” reż. Grzegorz Skurski
 8. METAFORY PRAWDY:
  • „Wszystko może się przytrafić” real. Marcel Łoziński
  • „Szczurołap” reż. Andrzej Czarnecki
  • „Siedem kobiet w różnym wieku” reż. Krzysztof Kieślowski
 9. MÓWIĆ NIE WPROST:
  • „Rejs” reż. Marek Piwowski
  • „Urząd” reż. Krzysztof Kieślowski
 10. BEZ KOMENTARZA?
  • „Defilada” real. Andrzej Fizyk
  • „Egzamin dojrzałości” real. Marcel Łoziński
 11. ROZDROŻA HISTORII:
  • „Człowiek z marmuru” reż. Andrzej Wajda
  • „Dokąd” real. Paweł Kędzierski
 12. ZAPISY PRZESZŁOŚCI:
  • „Fotoamator” Dariusz Jabłonski
  • „Usłyszcie mój krzyk” reż. Maciej Drygas
 13. WOKÓŁ NARODOWYCH STEREOTYPÓW:
  • „Eroico” reż. Andrzej Munk
  • „Ostry film zaangażowany” real. Julian Antoniusz
 14. GORZKI ŚMIECH:
  • „Zezowate szczęście” reż. Andrzej Munk
  • „ Fotel” Real. Daniel Szczechura
 15. W KRZYWYM ZWIERCIADLE:
  • „Hydrozagadka” reż. Andrzej Kondratiuk
  • „Polska kronika non-camerowa nr 1” real. Julian Józef Antoniusz
 16. WSPÓŁCZESNE LĘKI:
  • „Dług” reż. Krzysztof Krauze
  • „Nasza ulica” reż. Marcin Latało
 17. PORTRETY ZBIOROWOŚCI:
  • „Sól ziemi czarnej” reż. Kazimierz Kutz
  • „Jestem zły” reż. Grzegorz Pacek
 18. MALI BOHATEROWIE:
  • „Abel, twój brat” reż. Janusz Nasfeter
  • „Męska sprawa” rez. Sławomir Babicki
 19. MIĘDZY FIKCJĄ A RZECZYWISTOŚCIĄ:
  • „Ucieczka z kina »Wolność«” reż. Wojciech Marczewski
  • „Exit” reż. Grzegorz Koncewicz
 20. POEZJA I PROZA KINA:
  • „Aria dla atlety” reż. Filip Bajon
  • „Dziewczyny do wzięcia” reż. Andrzej Kondratiuk
 21. KINO O KINIE:
  • „Amator” reż. Krzysztof Kieślowski
  • „Ćwiczenia warsztatowe” real. Marcel Łoziński
 22. GRY FILMOWE:
  • „Deja vu” reż. Juliusz Machulski
  • „Wyjście na jaw robotników kina z fabryki snów” reż. Michał J. Dudkiewicz
 23. MALARSKIE INSPIRACJE:
  • „Brzezina” reż. Andrzej Wajda
  • „Łagodna” reż. Piotr Dumała
 24. NOWA ESTETYKA:
  • „Gry uliczne” reż. Krzysztof Krauze
  • „Strojenie instrumentów” reż. Jerzy Kucia
 25. ESEJ FILMOWY:
  • „Iluminacja” reż. Krzysztof Zanussi
  • „Prekursor” reż. Grzegorz Królikiewicz
 26. KIM JESTEM?
  • „Zmruż oczy” reż. Andrzej Jakimowski
  • „Gadające głowy” real. Krzysztof Kieślowski