Stowarzyszenie MONAR

Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna

ul. gen. Józefa Hallera 8

15-814 Białystok

tel. 85 651-65-64

e-mail: pk@monarbialystok.pl

www.monarbialystok.pl

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00

1. Przyjmuje osoby niezależnie od wieku, zarówno objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, jak i nieubezpieczone.

2. Dla osób z problemem narkotykowym proponuje:

 • sesje wstępne / edukacyjne
 • diagnostyka uzależnień
 • poradnictwo
 • terapia indywidualna
 • coaching i doradztwo zawodowe
 • kierowanie do oddziałów detoksykacyjnych i placówek leczenia stacjonarnego
 • konsultacje lekarza psychiatry
 • skierowania na różne formy terapii
 • udzielanie informacji o dostępnych systemach pomocowych
 • arteterapia

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym oferuje:

 • poradnictwo
 • grupy edukacyjne
 • terapia rodzinna
 • grupy rozwoju osobistego
 • „Szkoła dla rodziców”
 • konsultacje specjalistów

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję proponuje:

 • indywidualne sesje edukacyjne
 • coaching i doradztwo zawodowe
 • warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia oferuje:

 • edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków
 • udzielanie informacji o dostępnych systemach pomocowych

6. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków terapii uzależnień.

7. Placówka prowadzi program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób uzależnionych lub używających szkodliwie skierowanych do programu w związku z art. 72 us.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

8. Poradnia proponuje rodzicom, nauczycielom, kuratorom sądowym, wychowawcom, młodzieży szeroką ofertę szkoleń i warsztatów z zakresu profilaktyki, wychowania i umiejętności społecznych.