Zespół Szkół Elektrycznych
im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14
15-111 Białystok

KANCELARIA UCZNIOWSKA
Telefon/Fax: (85) 651 20 93
Telefon kom.: 691 487 379

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się 13 maja 2019 r.

WYMAGANE DOKUMENTY
TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
SPOSÓB PRZELICZANIA NA PUNKTY
PLAN NABORU

Kliknij poniżej, aby przejść do strony naboru do szkół ponadgimnazjalnych

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY:
Technikum Elektryczne: technik informatyk technik programista technik teleinformatyk technik elektronik technik elektryk technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1: elektryk elektronik Link do informacji o naborze do szkół ponadgimnazjalnych w Białymstoku

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH: Szkoła Policealna Nr 2: technik bezpieczeństwa i higieny pracy