Zespół Szkół Elektrycznych
im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14
15-111 Białystok

KANCELARIA UCZNIOWSKA
Telefon/Fax: (85) 651 20 93
Telefon kom.: 691 487 379

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

Składanie wniosków od 13 .05. 2019 r. do 18.06.2019 r.

WYMAGANE DOKUMENTY
TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
SPOSÓB PRZELICZANIA NA PUNKTY
PLAN NABORU

Informacje o naborze do szkół ponadgimnazjalnych w Białymstoku

Kliknij poniżej, aby przejść do strony naboru do szkół ponadgimnazjalnych

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY:
Technikum Elektryczne: technik informatyk technik programista technik teleinformatyk technik elektronik technik elektryk technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1: elektryk elektronik Link do informacji o naborze do szkół ponadgimnazjalnych w Białymstoku

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH: Szkoła Policealna Nr 2: technik bezpieczeństwa i higieny pracy