Inauguracja wojewódzkiego programu „Cyberświadomi, Cyberbezpieczni”

RedaktorAktualności

W dniu 7 października 2019 r. odbyła się inauguracja wojewódzkiego programu profilaktycznego pn. „Cyberświadomi, Cyberbezpieczni”. Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Daniel Kołnierowicz wspólnie z przedstawicielami partnerów programu podpisał list intencyjny o współpracy przy działaniach profilaktycznych, kształtujących bezpieczeństwo w Internecie wśród dzieci i młodzieży.

W inauguracji brali udział uczniowie z Zespołu Szkół Elektrycznych z klasy 2akT oraz klasy 3kT wraz z nauczycielami naszej szkoły.

Cyberprzemoc jest zjawiskiem utożsamianym z agresywnymi zachowaniami, przekazywanymi za pomocą technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Działania sprawców polegają głównie na: prześladowaniu, zastraszaniu czy nękaniu. Wiele takich zachowań wyczerpuje znamiona wykroczeń i przestępstw, a także narusza dobra osobiste innych ludzi.

W celu przeciwdziałania takim zjawiskom policjanci podejmują inicjatywy mające na celu zapobieganie cyberprzemocy. W dniu 7 października 2019 r. w auli Wydziału Informatycznego Politechniki Białostockiej policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wspólnie z przedstawicielami innych instytucji zainaugurowali wojewódzki program profilaktyczny pn. „Cyberświadomi, Cyberbezpieczni”.

Głównym celem programu jest ograniczenie cyberprzemocy poprzez zwiększenie świadomości odbiorców programu. Inicjatywa kierowana jest do dzieci i młodzieży oraz studentów z rejonu województwa podlaskiego, ich opiekunów, a także kadry pedagogicznej. Na inauguracji programu nie zabrakło również policjantów i profilaktyków ze wszystkich komend miejskich i powiatowych województwa podlaskiego, którzy spotykając się z dziećmi i młodzieżą przestrzegają przed zagrożeniami związanymi z cyberprzemocą.

Sławomir Dudek, Mariusz Gryszko, Norbert Toruński