Spotkanie poetycko-muzyczne z okazji Światowego Dnia Poezji

RedaktorAktualności

3 nauczycieli wraz z uczniami stoi na scenie

W piątek 22 marca w ramach innowacji ,,Klub Pożeraczy Książek”, opracowanej przez panią Dorotę Gierałtowską, zorganizowane zostało w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku spotkanie poetycko-muzyczne pod hasłem ,,Niektórzy lubią poezję…”.  

Wspomniana innowacja ma na celu rozwijanie czytelnictwa poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i przekładu intersemiotycznego w celu propagowania czytelnictwa. Wynika z potrzeby rozwijania umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych książek i chęci integracji osób, pasjonujących się światem literatury.  

Opiera się ona na tutoringu rówieśniczym, który jest wielką szansą na indywidualizację nauczania i rozwój umiejętności 4 K. Jedną z form innowacji są spotkania poetycko-muzyczne, promujące recytacje oraz własną twórczość poetycką.  

Piątkowe spotkanie związane było z obchodami Światowego Dnia Poezji, obchodzonego 21 marca. Święto to zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 roku. Jego celem jest zachęcanie do czytania poezji, a nawet tworzenia własnych wierszy. W ten dzień organizowane są na całym świecie festiwale, konferencje, konkursy poświęcone upowszechnianiu i popularyzacji poezji.  

Na wstępie spotkania w poetycki nastrój wprowadził zebranych pan Bogumił Dziedziul piosenką ,,Wędrowanie”. Następnie młodzież recytowała wiersze i wykonywała utwory muzyczne. Druga część miała formę poezjoterapii. Uczniowie stworzyli wspólnie wiersz, zainspirowany pięknymi zdjęciami pana Andrzeja Miecznika, przedstawiającymi krokusy. Oprawę muzyczną i występy uczniów przygotowała pani Aleksandra Kłos-Staszewska.