Konferencja

AdminAktualności

Konferencja „Międzynarodowe praktyki uczniów ZSE” odbyła się 28 września 2017 roku w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Celem konferencji było upowszechnienie projektu pt.: „Międzynarodowe praktyki uczniów ZSE inspiracją do rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych”, realizowanego w szkole w latach 2016- 2018. Projekt zakładał organizację praktyk zawodowych w Hiszpanii dla 40 uczniów w zawodach technik informatyk, technik teleinformatyk oraz technik cyfrowych … Czytaj więcej

Turniej tenisa stołowego klas I i turniej szachowy

AdminAktualności

Turniej tenisa stołowego klas I odbędzie się 04.10.2017 r. (środa) o godz. 16.10 przy sali gimnastycznej. Turniej szachowy odbędzie się 3 października 2017 r. (wtorek) o godz. 9.00 w auli szkolnej. Uczniowie biorący udział w turnieju szachowym będą zwolnieni z lekcji. Osoby, które odpadną z turnieju, wracają na zajęcia. Zgłoszenia przyjmuje pani Ewa Szczerbińska (nauczyciel WF-u) do dnia 02.10.2017 r.

Ignorantia iuris nocet

AdminAktualności

W dniu 21 września 2017 roku uczniowie klas III DT, IV ET, IV FT, IV GT, IV HT wzięli udział w spotkaniu z adwokatem p. Rafałem Ignatowiczem. W imieniu Fundacji Honeste Vivere przeprowadził on wykład „ABC Prawa”. Prowadzący przypomniał uczniom hierarchię aktów prawnych, najważniejsze dokumenty regulujące porządek prawny w Polsce oraz przedstawił korzyści wynikające ze znajomości prawa. Uczniowie wzięli aktywny … Czytaj więcej

Sportowy sukces naszych uczniów

AdminAktualności

W klasyfikacji generalnej szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego we współzawodnictwie sportowym chłopców za rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku zajął V miejsce na 80 sklasyfikowanych szkół. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie pucharów i listów gratulacyjnych odbyło się 22 września 2017 r. na Stadionie Miejskim w Białymstoku podczas uroczystości Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego 2017/2018. Pani Dyrektor Anna Niczyporuk za podsumowane sukcesy … Czytaj więcej

Wyjście do Teatru Lalek – 23.09.2017

AdminAktualności

W sobotę 23 września uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku w ramach udziału w wydarzeniach kulturalnych obejrzeli spektakl pt. ,,Cyber Cyrano” w Białostockim Teatrze Lalek. Sztuka zainteresowała młodzież, gdyż przedstawiała współczesny im świat wirtualnej rzeczywistości, internetu i portali społecznościowych. Ukazywała zagrożenia i problemy, jakie wiążą się z nowoczesnymi technologiami, zmianą sposobu komunikowania się i wyrażania uczuć. … Czytaj więcej

Akcja Honorowego Oddawania Krwi

AdminAktualności

W dniu 25 września br. w godz. 8.00-14.00 w auli szkolnej odbędzie się Akcja Honorowego Oddawania Krwi prowadzona przez lekarzy i pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Do włączenia się w szkolną akcję pt. „Pomóż pomagać innym” zachęcamy pełnoletnich uczniów i nauczycieli.  

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

AdminAktualności

Dyrekcja Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku podaje do wiadomości, że zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 432 ze zm.) dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organów szkoły (RP, RR, SU) ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – … Czytaj więcej

Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku

AdminAktualności

Podczas uroczystej Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2017/2018 w dniu 20 września 2017 r. Prezydent Miasta Białegostoku przyznał stypendia na okres roku szkolnego 2017/2018 uczniom naszej szkoły. Za wyniki i osiągnięcia w nauce stypendium otrzymali: Mateusz Sumorek, kl. IV cT Damian Wasilenko, absolwent Jan Sawczuk, absolwent Damian Orzechowski, kl. III cT Za innowacyjną myśl techniczną za rok szkolny 2016/2017 stypendium otrzymali: … Czytaj więcej

Akcja Sprzątanie Świata

AdminAktualności

Dnia 15 września grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w międzynarodowej akcji Sprzątanie Świata. Hasło tegorocznego sprzątania brzmi: NIE MA ŚMIECI, SĄ SUROWCE. Zgodnie z nim, uczniowie klas I iT i II bT z zapałem pozyskiwali surowce wtórne z pobliskich szkole terenów. Praca była owocna! Uczniowie z wielkim poświęceniem wrzucali szkło do zielonych worków; plastik, metal i papier – do żółtych, … Czytaj więcej

Występ szkolnej orkiestry

AdminAktualności

W dniu 10 września 2017 r. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku pod batutą pana Stanisława Krucińskiego wystąpiła podczas Białostockiego Festynu Obywatelskiego na białostockich Plantach. Jak zwykle, zaprezentowała się znakomicie, przyjmując gromkie brawa za każdy wykonany utwór. Orkiestrantom kibicowała m.in. Pani Dyrektor Anna Niczyporuk. Festyn zgromadził liczną rzeszę białostoczan, którzy mogli zapoznać się z listą 43 projektów zakwalifikowanych … Czytaj więcej