Międzynarodowe zawody matematyczne Náboj

RedaktorAktualności

nasze drużyny tuż przed rozpoczęciem zawodów

19 kwietnia 2024 r. uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w międzynarodowych zawodach Náboj, który odbywał się równocześnie w 12 krajach. W zawodach startowali zawodnicy z: Polski, Austrii, Szwajcarii, Czech, Niemiec, Estonii, Wielkiej Brytanii, Węgier, Iranu, Rumunii, Serbii i Słowacji. W Náboju  nasza szkoła uczestniczy od 2018 roku.  

Zawody w Białymstoku odbyły się w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej.  

Náboj to zawody a nie konkurs. Szkoły reprezentują pięcioosobowe drużyny. Zawody są przeprowadzane w dwóch kategoriach: Juniorzy (uczniowie, którym do ukończenia szkoły ponadpodstawowej pozostały co najmniej 2 lata) oraz Seniorzy (drużyna może się składać z uczniów szkoły średniej bez ograniczeń wiekowych). Drużyny w obu kategoriach rozwiązują ten sam zestaw zadań, ale Seniorzy startują od zadania 11.

Zawody trwają 120 minut, podczas których drużyny starają się rozwiązać jak najwięcej zadań. Na początku zawodów każda drużyna otrzymuje sześć zadań. Gdy tylko drużyna poprawnie rozwiąże którekolwiek z zadań, otrzymuje nowe. Drużyna, która poprawnie rozwiąże najwięcej zadań, wygrywa. Liczy się każde rozwiązanie (punkt), wyniki można śledzić na bieżąco na stronie internetowej oraz na ekranie widocznym dla wszystkich uczestników.

Ważna jest praca zespołowa, wszechstronność zawodników i odporność psychiczna. Podczas zwodów nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych, a wszelkie urządzenia elektroniczne muszą być wyłączone. Zadania w Náboju wymagają inwencji i pomysłowości. Sukces w zawodach nie zależy tylko od indywidualnych umiejętności zawodników, ale także od efektywnej współpracy całej drużyny.

Celem nadrzędnym zawodów jest pobudzenie wyobraźni, rozwijanie myślenia logicznego i ukazanie uczniom piękna matematyki. Dzięki takiemu podejściu, pomimo stosunkowo skromnych nagród (puchar, medale, plecaki i koszulki), na liście rezerwowej co roku jest kilkadziesiąt drużyn, a lista podstawowa zapełnia się w ciągu dwóch – trzech dni. Każda szkoła może wystawić po jednej drużynie w każdej z kategorii (wyjątkiem są szkoły, które zajęły pierwsze trzy miejsca na poziomie danego kraju w roku poprzednim). 

W zawodach startują głównie uczniowie z liceów ogólnokształcących – tym bardziej cieszą wysokie pozycje naszych drużyn – obie uplasowały się w górnej połowie stawki. Dokładne wyniki oraz przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami z lat ubiegłych można przejrzeć na stronie https://math.naboj.org

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego reprezentowały dwie drużyny: Juniorzy w składzie: Aliaksandr Dubovik (II H), Paweł Kajdewicz (II H), Kuba Todorczuk (II H), Michał Misiewicz (II K), Jakub Lewkowicz (II K), Rafał Kozikowski (II K) (uczestnik rezerwowy) oraz Seniorzy: Szymon Chańko (III H), Paweł Szymaniuk (III H), Adam Burzyński (IV H), Maksymilian Chmielak (IV  H), Daniel Filipowicz (IV H), Szymon Szugzda (IV H) (uczestnik rezerwowy) 

Nasi Juniorzy rozwiązali 22 zadania i uplasowali się na 230. miejscu na 644 startujące drużyny (w roku ubiegłym 296. miejsce na 479 drużyn), natomiast Seniorzy rozwiązali 17 zadań i zajęli 271. miejsce wśród  602 drużyn (w ubiegłym roku 197. miejsce na 468 startujących drużyn).