Sprawozdanie z otwarcia ofert

AdministratorPrzetargi

W dniu 30.05.2019 r. Komisja  powołana Zarządzeniem Nr 125118119 z dn. 08.05.2019 r. Dyrektora Zespołu  Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza  Groszkowskiego w Białymstoku w spr. oceny i wyboru  ofert w postępowaniu ZSE.V.230/ ll/19 otworzyła nadesłane oferty. Protokół z otwarcia ofert poniżej

Sprawozdanie z otwarcia ofert