Etap I i II zadania publicznego AlphaARM – Pomocna dłoń

RedaktorAktualności

Zespół uczniów z opiekunem

Informujemy, że etap I zadania publicznego „AlphaARM – Pomocna dłoń”, realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół „ELEKTRYKA” we współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych w Białymstoku, dofinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego, przebiegł pomyślnie. Zostały zgromadzone niezbędne materiały, narzędzia i oprzyrządowanie. Opracowano wstępną dokumentację techniczną projektu. Ustalono też szczegóły wykonania poszczególnych elementów.

W ramach II etapu wydrukowano elementy składowe na drukarce 3D, złożono je oraz wykonano konstrukcję mechaniczną. Efektem podjętych działań jest w pełni sprawna mechanicznie dłoń wraz z przedramieniem.

Efekty pracy zespołu można obejrzeć w poniższej galerii.