Gra miejska „Ku Niepodległości”

RedaktorAktualności

Pakiety startowe gry miejskiej „Ku Niepodległości” trafiły do 100 szkół miasta Białegostoku. Inicjują ją nauczyciele we własnym zakresie w dowolnym czasie, ale w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Profil gry obejmuje: edukację historyczną, turystykę stosowaną, rozwój postawy patriotyzmu, pielęgnację tradycyjnych wartości. Jej celem jest wychowanie patriotyczne.

Gra miejska „Ku Niepodległości” to narzędzie wspierające wychowawców, nauczycieli, przewodników i miłośników historii miasta Białegostoku. Każdy animator (prowadzący grupę) otrzymuje pakiet, w którym znajdują się: torba, teczka, 30 kart pracy, mapa, pamiątkowe naklejki oraz parasolka. Karty pracy to zdjęcia z opisem miejsca związanego z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Uczestnicy wyprawy wraz ze swoim przewodnikiem, posługując się mapą, docierają do skwerów, tablic, pomników i cokołów. Tam, posługując się kartą, zapoznają się z historią tego miejsca i wieńczą wykonanie zadania otrzymaniem pamiątkowej naklejki. W uczestnikach gra powinna rodzić przekonanie o tym, że w mieście Białymstoku pielęgnowana jest pamięć o osobach, miejscach i wydarzeniach upamiętniających odzyskanie niepodległości.

Zamiarem autora jest dotarcie z przesłaniem gry do uczniów białostockich szkół oraz osób odwiedzających nasze miasto w roku 100-lecia odzyskania niepodległości. Gra została wydana w sierpniu br. i promowana była w Tygodniu Wychowania.

Źródło grafiki: https://episkopat.pl/flaga-polski-2/