Liderzy Przyszłości

RedaktorAktualności

W czwartek 26 września 2019 r. uczniowie Elektryka uczestniczyli w inspirującym spotkaniu z praktykami biznesu oraz artystami w ramach VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego. Projekt Liderzy Przyszłości ma na celu promocję wiedzy o gospodarce oraz przedsiębiorczości wśród młodzieży poprzez bardzo interesujące spotkania i dyskusję z praktykami biznesu – Podlasianami. W tym roku na spotkania z młodymi Liderami Przyszłości przybyli:

– Łukasz Bart, białostoczanin, iluzjonista, magik, showman,

– Dominika Czarnecka, białostoczanka, prawniczka, projektantka mody, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Czarneckich, niosącego pomoc osobom dotkniętym ubóstwem, bezdomnością, klęskami,

– Katarzyna Bonda, hajnowianka, pisarka popularnych kryminałów dostępnych w naszej bibliotece,

– Lukasyno, Łukasz Szymański, białostoczanin, raper i propagator kultury kresowej,

– Adam Zdanowicz, projektant i wykonawca personalizowanych rowerów.

Wszyscy goście opowiadali o własnej drodze do sukcesu, pierwszych pomysłach, projektach, marzeniach i niekiedy trudnej drodze do ich realizacji. Motywowali do podejmowania inicjatywy, prób, podnoszenia się po upadkach, nieoglądania się na nieżyczliwych podpowiadaczy, lecz upartego dążenia do celu. Podkreślali, jak istotne jest bycie sobą i poszukiwanie własnej drogi życiowej. Być sobą, dbać o siebie i wierzyć we własną wartość to hasła przewodnie tych niezwykle inspirujących spotkań.

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem determinacji i sukcesów wszystkich prelegentów, a także wdzięczni za ich otwartość i chęć dzielenia się własnymi doświadczeniami.