Medal Diligentiae

AdminAktualności

W dniu 5 września 2017 r. Prezydent Białegostoku p. Tadeusz Truskolaski odznaczył medalem „Diligentiae – za pilność” ucznia naszej szkoły Szczepana Milewskiego z kl. III jT oraz jego mistrza p. Tomasza Mikołajuka. Wyróżnienie to otrzymują najlepsi uczniowie – z wysoką średnią, odnoszący sukcesy naukowe. Szczepan zajął m.in. I miejsce w Bloku B w eliminacjach okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, jest wzorowym uczniem o różnorodnych zainteresowaniach.

Serdecznie gratulujemy!!!