Podsumowanie zadania publicznego „Kulturalni Podlasianie”

RedaktorAktualności

Kulturalni Podlasianie - plakat

W dniach 15.09.2020 – 31.12.2020 r. Stowarzyszenie Przyjaciół „ELEKTRYKA” w Białymstoku we współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku realizowało zadanie publiczne „Kulturalni Podlasianie” w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Podlaskiego.

W jego ramach odbyły się różne działania promujące szeroko pojętą kulturę:

  • spotkanie z pracownikami Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku pt. „Białostocczanie mówią – warsztaty historyczne”;
  • warsztaty odkrywające rodzinną przeszłość pt. „W poszukiwaniu siebie. Podróż w rodzinną przeszłość”, prowadzone przez Katarzynę Drogą;
  • odnawianie inskrypcji na macewach znajdujących się na Cmentarzu Wyznania Mojżeszowego przy ul. Wschodniej w Białymstoku;
  • spotkanie (online) z pracownikiem naukowym Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Katarzyną Sawicką-Mierzyńską pt. „Kulturalni białostoczanie”;
  • spotkanie z pisarką regionalną Anną Bojanowską;
  • koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku na dziedzińcu Muzeum Podlaskiego w Białymstoku;
  • konkurs recytatorski – deklamowanie poezji i prozy w różnych językach obcych (online);

Wymienione powyżej działania odbyły się w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku, Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, na Cmentarzu Wyznania Mojżeszowego przy ul. Wschodniej w Białymstoku, a także online na platformie Microsoft Teams.

Zadanie przyczyniło się do kulturalnego, intelektualnego i artystycznego rozwoju uczestników. Podlasianie wzbogacili się w rożnych dziedzinach, m.in. historycznej, literackiej, muzycznej, językowej. Doświadczenia, zdobyte podczas poszczególnych działań, stały się bodźcem do dzielenia się nimi z innymi osobami oraz do pogłębiania własnej wiedzy i umiejętności.

W zadanie zaangażowani byli wolontariusze: nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Za pomoc w organizacji poszczególnych działań młodzież otrzymała w podziękowaniu bony podarunkowe Empik. Bony oraz dyplomy przekazano też zwycięzcom i osobom wyróżnionym w konkursie recytatorskim w językach obcych.

Dziękujemy organizatorom i uczestnikom zaproponowanych działań, a także wolontariuszom za zaangażowanie i poświęcony czas.