Spotkanie z Sędzią i Policjantami

AdminAktualności

We czwartek 15 marca 2018r. uczniowie naszej szkoły mieli okazję spotkać się z sędzią Sądu Okręgowego w Białymstoku Sławomirem Cilulko. Spotkanie miało na celu pokazanie zasad obowiązujących w polskim wymiarze sprawiedliwości. Sędzia przypomniał uczniom zasady trójpodziału władzy, porównał pozycję sędziego w Polsce z systemem duńskim. Na podstawie własnych doświadczeń opowiedział o plusach i minusach wykonywanego zawodu.
Przypomniał, że podstawowa dewiza dotycząca wymiaru sprawiedliwości to niezawisłość sądów!

Tego samego dnia, w ramach preorientacji zawodowej uczniowie naszej szkoły spotkali się z funkcjonariuszami białostockiej policji. Naszą szkołę odwiedził młodszy aspirant Mariusz Pietruszkiewicz wraz z Koleżanką po fachu.
Przedstawili oni nam wymagania jakie muszą spełnić przyszli policjanci, omówili sposoby rekrutacji i drogę zawodową początkującego policjanta. Uczniowie mogli poznać pracę policjanta od przysłowiowej kuchni, dowiedzieć się jakie warunki płacowe gwarantuje policja. Nasi goście zaprezentowali tegoroczny terminarz naboru i zachęcali do wstąpienia w ich szeregi …