Szkolny Mistrz Ortografii 2020 – posumowanie konkursu

RedaktorAktualności

Szkolny konkurs ortograficzny odbył się 28 lutego 2020 r. Jego celem było:

  • poznawanie i rozumienie podstawowych zasad funkcjonowania języka;
  • kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych;
  • zdobywanie umiejętności świadomego, samodzielnego korzystania ze słowników ortograficznych;
  • kształcenie umiejętności ortograficznej samokontroli;
  • rozbudzanie zainteresowania kulturą języka ojczystego;
  • sprawdzenie wiedzy w zakresie poprawności językowej.

Wzięli w nim udział reprezentanci następujących klas: I cpT, I epT , I fpT, I jpT, III eT i III fT. Podsumowanie konkursu odbyło się 6 marca 2020 r. w bibliotece szkolnej.

Oto wyniki konkursu:

I miejsce: Hubert Gajewski, kl. I cpT – „Szkolny Mistrz Ortografii”

II miejsce: Patryk Wyrąbkiewicz, kl. I fpT – „I Szkolny Wicemistrz Ortografii”

III miejsce: Marcin Czykier, kl. I jpT  – „II Szkolny Wicemistrz Ortografii”

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy konkursu: Alina Grycuk-Gruszewska, Irena Mojsewicz, Anna Rutkowska, Magdalena Skutnik