Wycieczka zawodoznawcza

RedaktorAktualności

Wycieczka zawodoznawcza - Wydział Elektryczny PB

W dniu 7 czerwca klasa 2 jt wzięła udział w zajęciach teoretycznych dla młodzieży szkół zawodowych w ramach projektu pn. „EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami”.

Zajęcia odbywały się na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Prowadzącymi zarówno wykłady, jak i część warsztatową byli dr inż. Zbigniew Sołjan oraz mgr inż. Damian Tyniecki. Prowadzący przybliżyli młodzieży naszej szkoły kwestie związane z szeroko pojmowanym tematem odnawialnych źródeł energii. Wykłady dotyczyły między innymi:

– wpływu energetyki na środowisko i opłacalność odnawialnych źródeł energii,

– efektywności energetycznej użytkowania energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych,

– technologii OZE w gospodarstwach domowych (w tym instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych).

Poza zajęciami stricte teoretycznymi uczniowie mieli okazję odwiedzić poszczególne pracownie oraz laboratoria, aby przyjrzeć się urządzeniom wykorzystywanym na co dzień do gospodarowania energią odnawialną oraz jej zasobami.

Poza wartością merytoryczną spotkania warto dodać, iż miła atmosfera sprzyjała przyswajaniu wiedzy oraz zbieraniu nowych doświadczeń, a spotkani na korytarzach politechniki absolwenci ZSE z uśmiechem pozdrawiali młodszych kolegów 😊