Zajęcia wykładowo-warsztatowe dla blogerów na Uniwersytecie w Białymstoku

RedaktorAktualności

Młodzież ZSE w Białymstoku podczas zajęć z prowadzącą

W sobotę 17 czerwca 2023 r. grupa młodzieży z Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku uczestniczyła w autorskich 6-godzinnych zajęciach wykładowo-warsztatowych pt. „Piszę blog czy piszę bloga? O tworzeniu tekstów w blogosferze”. Poprowadziła je dr hab. Joanna Szersznowicz, prof. UwB na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Celem zajęć było nabywanie i doskonalenie umiejętności pisania internetowych recenzji książek. 

Dzięki uprzejmości władz Wydziału Filologicznego i Pani Profesor już druga grupa młodych osób z naszej szkoły mogła wziąć udział w tego typu spotkaniu. Pierwsza tura zajęć odbyła się 19 listopada 2022 r.

Uczniowie tworzący blog czytelniczy „Addicted to Book by ZSE” oraz przyszli blogerzy mieli okazję przypomnieć sobie informacje dotyczące obszarów występowania najczęstszych błędów w tekstach pisanych, redakcji i korekty tekstu oraz specyfiki gatunkowej recenzji. Usłyszeli o tekstotwórczym potencjale leksyki i frazeologii w blogosferze, operowaniu konstrukcjami składniowymi i spójności tekstu. Poprawiali błędy dostrzeżone w podanych przykładach, analizowali dwie internetowe recenzje książek.

Pani Profesor profesjonalnie poprowadziła zajęcia, po mistrzowsku przedstawiła podjęty temat, podając liczne przykłady ze swojego językoznawczego doświadczenia zawodowego. Zwróciła uwagę na konieczność dbałości o język ojczysty – zarówno mówiony, jak i pisany – przez całe życie, skutecznie zachęcając młodych do dyskusji.

Zajęcia odbyły się w ramach promocji Wydziału Filologicznego i UwB. Zakończyło je wręczenie zaświadczeń każdemu uczestnikowi przez dr hab. Joanna Szersznowicz, prof. UwB. Prowadząca również otrzymała podziękowanie podpisane przez Annę Niczyporuk – Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku.