Złote Technikum Elektryczne 2024

RKAktualności

Pani Dyrektor i Uczniowie ZSE na gali Perspektyw w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Technikum Elektryczne w Białymstoku po raz kolejny odniosło sukces w rankingu Perspektyw.

W 2024 roku Technikum Elektryczne jest na 1. miejscu w województwie podlaskim.

Technikum Elektryczne uzyskało tytuł Złotej Szkoły 2024.

Technikum Elektryczne jest na 20. miejscu w Polsce w Rankingu Techników 2024, natomiast w Rankingu Maturalnym Techników 2024 – na 23. miejscu w Polsce na 1231 techników (wśród 1755), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu.

W uroczystym ogłoszeniu wyników, które odbyło się 11 stycznia 2024 r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie uczestniczyli Pani Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku mgr inż. Anna Niczyporuk wraz z Panem Andrzejem Miecznikiem oraz dwojgiem uczniów z kl. V FTP – Agatą Woźniewską i Bartłomiejem Bruszewskim.

Dziękujemy wszystkim Uczniom i Nauczycielom, których praca przyczyniła się do sukcesu całej szkoły.

Nadmieniamy również, że 12 stycznia br. w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej odbyła się Gala Podlaskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024. W gali uczestniczyła Pani Dyrektor ZSE mgr inż. Anna Niczyporuk.

Link do artykułu na stronie Politechniki Białostockiej: https://pb.edu.pl/2024/01/12/ii-liceum-ogolnoksztalcace-w-bialymstoku-i-technikum-elektryczne-w-bialymstoku-na-szczytach-podlaskiego-rankingu-perspektywy-2024/