ZSE z akredytacją Erasmus+

RKAktualności

Dn. 26 lutego 2021 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji opublikowała wyniki naboru do programu Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacja szkolna oraz w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe. Akredytacja Erasmus+ jest potwierdzeniem realizacji dotychczasowych projektów na wysokim poziomie jakości i daje stałą możliwość ich realizacji w latach 2021-2027.

Dzięki temu Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku będzie regularnie otrzymywać środki finansowe na działania związane z wyjazdami zagranicznymi bez konieczności corocznego udziału w konkursach wniosków.

Akredytacja daje uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania na realizowane projekty. Akredytacja to rodzaj „biletu wstępu do programu” lub jest rodzajem stałego członkostwa w programie. Przyznanie Akredytacji Erasmusa stanowi potwierdzenie, że nasza szkoła stworzyła plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w rozwój swojej organizacji. Plan ten nazywany jest Planem Erasmusa i stanowi kluczowy element wniosku o Akredytację. Akredytacja, w sektorze edukacja szkolna daje możliwość uzyskiwania środków na realizację zagranicznego doskonalenia nauczycieli. Akredytacja w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe umożliwia pozyskanie dofinansowania na zagraniczne praktyki zawodowe uczniów, którzy zdobywają praktyczne doświadczenie i doskonalą swoje umiejętności językowe. Nauczycielom przedmiotów zawodowych, opiekunom praktyk i doradcom zawodowym stwarza możliwość poznania za granicą nowych metod uczenia oraz nowości technicznych i organizacyjnych, które mogą być niedostępne w szkole, czy u krajowych przedsiębiorców.