Stypendia dla uczniów – edycja I

RKAktualności, Nowy Wymiar Edukacji

Stypendia - baner

Informujemy, że w projekcie „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, przyznane zostały stypendia w ramach zadania 13 – Stypendia dla uczniów.

Wnioski o przyznanie stypendium w edycji I przyjmowane były w terminie od 4 maja do 14 maja 2021 r. Komisja stypendialna rozpatrzyła złożone wnioski w dn. 19 maja 2021 r.

Stypendia otrzymali uczniowie szczególnie uzdolnieni w zakresie przedmiotów przyrodniczych, języków obcych, matematyki oraz przedmiotów zawodowych.

W oparciu regulamin programu stypendialnego stypendia na okres dziesięciu miesięcy: od kwietnia 2021 r. do stycznia 2022 r. otrzymało 28 uczniów i 2 uczennice.

Lista stypendystów/stypendystek w kolejności alfabetycznej – edycja I:

 1. Ciborowski Damian, kl. 2 ABTP
 2. Ciołko Anna, kl. 3 ET
 3. Czarnowicz Michał, kl. 2 FT
 4. Czeladko Maciej, kl. 1 HT
 5. Denisiuk Jakub, kl. 2 JT
 6. Dmitruk Bartosz, kl. 2 GT
 7. Dmitruk Łukasz, kl. 2 GT
 8. Filipowicz Daniel, kl. 1 HT
 9. Forenc Łukasz, kl. 2 CTP
 10. Harelikau Valadar, kl. 2 CT
 11. Jakimiuk Jakub, kl. 2 BCBSI
 12. Karalus Norbert, kl. 1 HT
 13. Lengiewicz Mateusz, kl. 3 AKT
 14. Łapiński Sebastian, kl. 1 HT
 15. Nieciecki Adrian, kl. 2 JPT
 16. Odyniec Jakub, kl. 2 GTP
 17. Polkowski Cezary, kl. 2 GT
 18. Ruducha Henryk, kl. 3 HT
 19. Sidorowicz Dawid, kl. 3 FT
 20. Sienkiewicz Piotr, kl. 3 DT
 21. Skiepko Łukasz, kl. 2 ITE
 22. Sołowiej Paweł, kl. 1 HT
 23. Szczech Szymon Zawisza, kl. 1 FT
 24. Szklanko Sebastian, kl. 3 GT
 25. Szybańska Angelika, kl. 1 HT
 26. Taudul Hubert, kl. 3 ET
 27. Tomaszek Łukasz, kl. 2 GT
 28. Tumiel Tomasz, kl. 3 FT
 29. Waszkiewicz Oskar, kl. 2 GTP
 30. Zaniewski Mateusz, kl. 2 GT

Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych edycjach!