Kolejny sezon akcji „Cyfrowy Patrol” właśnie się rozpoczął

RedaktorAktualności

Zajęcia dla młodzieży

Uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku w dniu 27 września 2019 r. uczestniczyli w szkoleniu, które odbyło się w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej Delegaturze w Białymstoku, po którym będą wspierać białostoczan w rozwiązywaniu problemów z odbiorem naziemnej telewizji cyfrowej. W tym roku szkolnym do akcji zgłosiło się 9 uczniów (8 uczniów z klasy 2 AK TE oraz 1 uczeń z klasy 3 BC BSI).

Uczestników szkolenia serdecznie przywitała Pani Anna Niczyporuk – Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku oraz Pani Anna Zaremba – Dyrektor Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku.

Teoretyczne i praktyczne szkolenie dla młodzieży zorganizował i przeprowadził Pan Sławomir Dudek – nauczyciel z naszej szkoły – wraz ze specjalistami z Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku.

Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz identyfikator, które wręczyła Pani Dyrektor Anna Zaremba.

Uczniowie Elektryka we współpracy z UKE będą pomagać osobom starszym i samotnym ustawić antenę, przestroić dekoder DVB-T, ustawić programy w tunerze według życzenia zgłaszającego itp. Cyfrowy Patrol jest również przygotowany do pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z obsługą komputera oraz smartfona przez seniorów.

Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z pomocy Cyfrowego Patrolu, powinien skontaktować się telefonicznie z:
– Zespołem Szkół Elektrycznych w Białymstoku, tel. 85 651 20 93,
– Delegaturą UKE w Białymstoku, tel. 85 657 83 10.