Koszykówka na wózkach

RedaktorAktualności

Zdjęcie grupowe

W dniu 11 marca 2023 r. w ramach realizowanego przedsięwzięcia grantowego pod nazwą „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” uczniowie-koszykarze Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku pod opieką pani Emilii Łapińskiej (trenera reprezentacji koszykarzy ZSE) wzięli udział w treningu koszykówki na wózkach drużyny START Białystok. Podczas treningu uczestnicy uzyskali informacje na temat przepisów gry oraz wózków, na których poruszają się zawodnicy. Poznali ćwiczenia (rozgrzewka, ćwiczenia bez piłek i z piłkami), mogli zobaczyć jak wygląda gra; sami także uczestniczyli w ćwiczeniach i grze.

Działanie miało na celu przede wszystkim kształtowanie świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych, promowanie ich pozytywnego wizerunku, potencjału i wkładu w życie społeczne oraz walkę ze stereotypowymi uprzedzeniami wobec nich.

Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki Panu Marcinowi Brzeskiemu, który prowadził trening i jest trenerem koszykarzy na wózkach drużyny START Białystok.