Pierwsze certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności zawodowe rozdane

RKAktualności, Nowy Wymiar Edukacji

Branżowe Centrum Walidacji i Certyfikacji ZSE

Pragniemy poinformować, iż siedemnastu uczniów naszej szkoły z sukcesem przeszło proces walidacji i otrzymało stosowny certyfikat w ramach utworzonego Centrum Walidacji i Certyfikacji w ZSE.

W dniach od 28.06.2022 r. do 30.06.2022 r. przeprowadzono sześć sesji egzaminacyjnych we współpracy z przedstawicielami przedsiębiorców/firm z branży elektryczno-elektroniczno-informatycznej oraz artystyczno-usługowej.

Centrum Walidacji i Certyfikacji w ZSE powstało w ramach projektu „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Celem BCWiC jest umożliwienie uczniom ZSE potwierdzania kompetencji, umiejętności i kwalifikacji dla zadań zawodowych i czynności zawodowych, nabywanych podczas staży, praktyk zawodowych, kursów i szkoleń, realizowanych w ramach projektu.

Serdecznie gratulujemy!