Podsumowanie projektu Mobilna kadra na rzecz innowacyjnego Elektryka

AdminAktualności

26 sierpnia 2017 r. zakończyliśmy szkolenia nauczycieli realizowane w projekcie pt. : „Mobilna kadra na rzecz innowacyjnego Elektryka”, w ramach PROGRAMU Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
W ramach projektu przeszkolonych zostało 41 nauczycieli, w tym 8 nauczycielek języka angielskiego, które odbyły szkolenie metodyczne oraz 33 nauczycieli przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących, którzy odbyli intensywny kurs języka angielskiego.
Szkolenia metodyczne pozwoliły przyswoić naszym nauczycielkom nowe innowacyjne metody i narzędzia nauczania, uposażyły je w materiały do codziennej pracy z uczniami podnosząc profesjonalizm zawodowy.. Intensywny kurs języka angielskiego dla pozostałych nauczycieli pomógł usystematyzować posiadane umiejętności i zachęcił ich do dalszej nauki języka angielskiegoZajęcia prowadzone były w wielonarodowych grupach, dzięki czemu każdy z uczestników kursu miał wiele możliwości, aby w praktyce używać języka angielskiego, odświeżyć swoje metody i techniki pracy oraz poprawić intonację. Odbycie szkolenia sprzyjać będzie dostosowaniu się do zmiennych sytuacji dydaktycznych i wychowawczych. Pozwoliło na wymianę poglądów z nauczycielami z innych krajów, a przede wszystkim sprzyjało wykorzystaniu znajomości języka w codziennych sytuacjach. Zdobyte doświadczenie i nabyte kompetencje pracowników ZSE pozwolą poszerzyć ofertę edukacyjną szkoły. Udział kadry nauczycielskiej w szkoleniach podniósł i udoskonalił poziom znajomości języka angielskiego nauczycieli, przyczynił się do pozyskania nowych i efektywnych metod nauczania i uczenia się, urozmaicił lekcje i jednocześnie podniesie poziom językowy uczniów. Nabyta wiedza i doświadczenie wpłynęły na profesjonalizm kadry i nadały ich pracy wymiar europejski. Mobilność nauczycieli zmotywowała ich do samodoskonalenia i rozwijania własnych umiejętności, włączania nowych metod pracy, w konsekwencji do podnoszenia poziomu znajomości języka angielskiego u uczniów, urozmaicenia i uatrakcyjnia lekcji. Szkolenie kadry szkoły w międzynarodowym środowisku uwrażliwiło i pomogło w nabywaniu dodatkowych kompetencji, które mogą być wykorzystane w codziennej pracy z uczniami pochodzącymi z różnych środowisk oraz mniejszości narodowych.